سید ابراهیم اکرمی سنزیق

درباره من

دکتر سید ابراهیم اکرمی سنزیق
image

استادیار گروه آموزشی ریاضی @ دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

کارشناسی ریاضی دانشگاه تهران 1369-1373 کارشناسی ارشد ریاضی هندسه دیفرانسیل(قضیه اندیس آتیا-سینگر)دانشگاه شریف 1373-1376 دکتری ریاضی هندسه دیفرانسیل ناجابجایی و گروههای کوانتومی دانشگاه تهران ودانشگاه کویین-مری لندن1378-1383 فوق دکتری ریاضی مکانیک کوانتومی پژوهشگاه دانشهای بنیادی 1383-1385 علایق تحقیقاتی:هندسه دیفرانسیل-توپولوژی دیفرانسیل و جبری(هومولوژی مورس-فلور)-سیستمهای دینامیکی-مکانیک و نظریه میدان کلاسیک و کوانتومی  ...

محقق گوگل

(1399/8/1)

استنادات

35

h-index

1

i10-index

1

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

استنادات

---

مقالات

---

h-index

---

مؤلفین همکار

---

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1369-1373

کارشناسی

دانشگاه تهران

1373-1376

کارشناسی ارشد

دانشگاه شریف

عنوان پایان نامه: اثبات K-تئوری قضیه اندیس عطیه-سینگر

1378-1383

دکتری

دانشگاه تهران و دانشگاه کویین مری لندن

1383-1385

فوق دکتری

پژوهشگاه دانشهای بنیادی

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
On the Spectrum of an Infinite Order Differential Operator and its Relation to Hamiltonian Mechanics
Journal of Applied Analysis(2019)
^سید ابراهیم اکرمی سنزیق*
GENERALIZED MATRICES, KTHEORY AND CYCLIC COHOMOLOGY
MATHEMATICAL REPORTS(2019)
^سید ابراهیم اکرمی سنزیق*, رضا محمدی
هندسه ومکانیک میدان
هشتمین سمینار بین المللی هندسه و توپولوژی(2015-12-15)
^سید ابراهیم اکرمی سنزیق*
حل هندسی مسا له سینماتیک معکوس یک ربات سریالی با استفاده از فرمول ضرب نگاشت نمایی
چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران(2014-08-26)
^سید ابراهیم اکرمی سنزیق
تعامل بین ریاضیات و رباتیک
چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران(2014-08-26)
^سید ابراهیم اکرمی سنزیق
آناليز حركتي ربات تاندوني براساس روش POE
حجتي پور مريم(تاریخ دفاع: 1393/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آناليز تكينگي رباتهاي موازي سه پايي
مرجاني مايسا(تاریخ دفاع: 1393/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
يك فرمول تابع نمايي تعميم يافته براي سينماتيك مستقيم رباتهاي زنجيره اي باز
علوي صفت سميه سادات(تاریخ دفاع: 1393/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
قضيه هيلبرت: صفحه هذلولوي در R3 نمي گنجد
نوري عنبران سولماز(تاریخ دفاع: 1394/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نشاندن ايزومتريك سراسري منيفلدهاي ريماني هموار در فضاي اقليدسي
عزيزي مهديه(تاریخ دفاع: 1394/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نشاندن ايزومتريك موضعي منيفلدهاي ريماني تحليلي و هموار در فضاي اقليدسي
شرفي ناهيد(تاریخ دفاع: 1394/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
همولوژي فلور سيمپلكتيك
بهروزپوردهنو علي(تاریخ دفاع: 1395/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
همولوژي فلور زايبرگ- ويتن
مشتاق حقدوست كسمائي آزاده(تاریخ دفاع: 1395/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
همولوژي هيگارد – فلور
لركي طاهره(تاریخ دفاع: 1395/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
هندسه شبه ريماني و كاربرد آن
نعمت زاده صغرا(تاریخ دفاع: 1396/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلهاي نوين هندسه
محمدي رضا(تاریخ دفاع: 1397/06/21) ، مقطع : دكتري
مباحثي در هندسه كوانتومي
فرضي ابريق شروين(تاریخ دفاع: 1398/07/18) ، مقطع : دكتري
هندسه و مکانیک میدان
(2016-12-26)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
ریاضی 1   (180 بار دانلود)
رشته : فنی مهندسی , گرایش : همه گرایشها
ریاضی 2   (233 بار دانلود)
رشته : فنی-مهندسی , گرایش : همه گرایشها

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...
ريااضي2گروه 11 جلسه 24 (1399/03/20)
رياضي 1 جلسه 25 (1399/03/20)
رياضي2 گروه 11 جلسه 23 (1399/03/20)
رياضي 2 گروه 10 جلسه 24 (1399/03/20)
رياضي 1 جلسه 24 (1399/03/20)
رياضي 2 گروه 10 جلسه 23-حل تمرين (1399/03/20)
رياضي 2 گروه 10 جلسه 22 جبراني 6-حل نمونه سوال (1399/03/17)
رياضي 2 گروه 11جلسه 22-حل نمونه سوال (1399/03/17)
رياضي 1 جلسه 23 (1399/03/17)
رياضي 2 گروه 10 جلسه 21 (1399/03/17)
رياضي 2 گروه 11 جلسه 21 (1399/03/17)
رياضي 1 جلسه 22 (1399/03/17)
رياضي 2 گروه 10 جلسه 20 (1399/03/11)
رياضي 1 جلسه 21 جبراني 6 -دنباله و سري-صفحه 570 تا 645 توماس (1399/03/10)
رياضي 2 گروه 11 جلسه 20 جبراني 6 (1399/03/09)
رياضي 2 گروه 10 جلسه19 جبراني 5-حل نمونه سوال امتحان (1399/03/08)
رياضي 1 جلسه 20-صفحه 389 تا 436 توماس روشهاي انتگرال گيري (1399/03/06)
رياضي 2 گروه 11 جلسه 19-صفحه 234 تا 292 (1399/03/06)
رياضي 2 گروه 10 جلسه 18-صفحه 234 تا 292 انتگرال ميدانهاي برداري (1399/03/06)
رياضي 1 جلسه 19 جبراني 5 صفحه389 تا 436 روشهاي انتگرالگيري (1399/03/03)
رياضي 2 گروه 11 جلسه 18 جبراني 5-صفحه 234 تا 292 انتگرال ميدانهاي برداري (1399/03/02)
رياضي 2 گروه 10 جلسه 17 جبراني 4-صفحه 234 تا 292 انتگرال ميدانهاي برداري (1399/03/01)
رياضي 2 گروه 11 جلسه 17-234 تا 292 انتگرال ميدانهاي برداري (1399/02/30)
رياضي 1 جلسه 18-389 تا436 روشهاي انتگرالگيري (1399/02/30)
رياضي 2 گروه10 جلسه 16-صفحه234 تا 292 (1399/02/29)
رياضي 2 گروه 11 جلسه 16-صفحه234 تا 292 (1399/02/29)
رياضي 1 جلسه 16-389 تا436 توماس روشهاي انتگرالگيري (1399/02/29)
رياضي 2 گروه 10 جلسه 15-صفحه234 تا292 توماس-انتگرال ميدانهاي برداري-اكرمي-29-2-99 (1399/02/28)
رياضي 1 جلسه 16 جبراني 4-صفحه 389 تا 436 توماس -روشهاي انتگرالگيري-اكرمي-27-2-99 (1399/02/27)
رياضي 2 گروه 11 جلسه 16 جبراني 4صفحه 234 تا 292 توماس انتگرال ميدانهاي برداري-اكرمي-26-2-99 (1399/02/26)
رياضي 2 گروه 10 جلسه 14 جبراني 3- صفحه234 تا 292 توماس انتگرال ميدانهاي برداري- اكرمي-25-2-99 (1399/02/25)
رياضي 2 گروه 10 جلسه 14 جبراني 3- صفحه234 تا 292 توماس انتگرال ميدانهاي برداري- اكرمي-25-2-99 (1399/02/25)
رياضي 2 گروه 11 جلسه 15- صفحه234 تا 292-انتگرال ميددانهاي برداري-اكرمي-23-2-99 (1399/02/23)
رياضي 1 جلسه 15-صفحه275 تا 392 توماس كاربرد انتگرال-اكرمي-23-2-99 (1399/02/23)
رياضي 2 گروه 10 جلسه 13-صفحه209 تا 225 توماس ويرايش 7-انتگرال سه گانه-اكرمي-22-2-99 (1399/02/22)
رياضي 2 گروه 11 جلسه 14-صفحه209 تا 225 توماس انتگرال سه گانه-اكرمي-22-2-99 (1399/02/22)
رياضي 1 جلسه 14-صفحه275 تا 292 توماس كاربرد انتگرال-اكرمي-22-2-99 (1399/02/22)
رياضي 2 گروه 10 جلسه 12-صفحه81 تا 95 و209 تا 225 رسم رويه و انتگرال سه گانه-اكرمي- (1399/02/21)
رياضي 1 جلسه 13 جبراني 3-صفحه 211 تا 224 توماس انتگرال معين-اكرمي20-2-99 (1399/02/20)
رياضي 2 گروه 11 جلسه 13 جبراني 3-صفحه209 تا 225 توماس انتگرال سه گانه-اكرمي-19-2-99 (1399/02/19)
رياضي 2گروه 10جلسه11-صفحه184 تا 207 توماس-انتگرال دوگانه- اكرمي-18-2-99 (1399/02/18)
رياضي 1 جلسه 12-صفحه351 تا 376-لكاريتم و تابع نمايي-اكرمي-16-2-99 (1399/02/16)
رياضي 2 گ11 ج12-صفحه 184 تا 207 توماس انتگرال دوگانه-اكرمي-99-2-16 (1399/02/16)
رياضي 2 گروه 10 جلسه 10-صفحه184 تا 207-انتگرال دوگانه توماس-اكرمي-15-2-99 (1399/02/15)
رياضي 2 گروه 11 جلسه 11-صفحه184 تا 207 توماس-انتگرال دوگانه-اكرمي15-2-99 (1399/02/15)
رياضي 1 جلسه 11-صفحه351 تا 376-لكاريتم و تابع نمايي-اكرمي-15-2-99 (1399/02/15)
رياضي 2 گروه 10 جلسه9-صفحه183 تا 207 توماس انتگرال دوگانه-اكرمي-14-2-99 (1399/02/14)
رياضي 1 جلسه 10 جبراني 2-صفحه317 تا 339-انتگرال معين-اكرمي-13-2-99 (1399/02/13)
رياضي 2 گروه 11 جلسه 10 جبراني 2صفحه 184 تا 207 توماس-انتگرال دوگانه-اكرمي11-2-99 (1399/02/12)
رياضي 2 گروه 10 جلسه 8(جبراني1)-صفحه150 تا 154و 166 تا 171 توماس-اكسترمم+ضرايب لاگرانژ-اكرمي11-2-99- (1399/02/11)
رياضي 2 گروه 11 جلسه9-صفحه154 تا 166+81 تا 95 ضرايب لاگرانژ+تقريب خطي+رسم رويه ها-اكرمي 9-2-99 (1399/02/10)
رياضي 1 جلسه 9-صفحه317 تا 339 كتاب دكتر صافي-انتگرال اكرمي 9-2-99 (1399/02/10)
رياضي 2 گ10 جلسه 7-صفحه 19 تا 22-مشتق مرتبه 2-اكرمي-8-2-99 (1399/02/10)
رياضي 2گروه 11جلسه 8-اكسترمم-صفحه 150 تا 170 توماس- اكرمي2-8-99 (1399/02/08)
رياضي 1 جلسه 8 ترك 1 صفحه317 تا339 كتاب دكتر صافي-انتگرال معين-اكرمي8-2-99 (1399/02/08)
رياضي 1 جلسه 8 ترك 2صفحه317 تا339 كتاب دكتر صافي-انتگرال معين-اكرمي8-2-99 (1399/02/08)
رياضي 2 گ10 جلسه -6صفحه 23 تا 32-مشتق جهتي+صفحه مماس-اكرمي 7-2-99 (1399/02/07)
رياضي 1 جلسه 7(جبراني 1) صفحه25 تا 26 بهينه سازي+انتگرال معين6-اكرمي-2-99 (1399/02/06)
ریاضی 2 گروه 11 جلسه 7(جبراني 1) مشتق جهتي+صفحه مماس-صفحه 23 تا 32-اکرمی5-2-99 (1399/02/05)
رياضي 2-گروه 11- جلسه6- مشتق جزيي:مرتبه 2+مشتق جهتي-صفحه 23تا32- اكرمي-2-2-99 (1399/02/02)
رياضي 1 جلسه 6 كاربرد مشتق-بهينه سازي صفحه 17 تا 24- اكرمي-2-2-99 (1399/02/02)
رياضي 2-گروه 11- جلسه 5- مشتق جزيي+مشتقات مرتبه بالاتر-صفحه 19تا22- اكرمي-1-2-99 (1399/02/01)
رياضي 1 جلسه 5 كاربرد مشتق صفحه 15 تا 16- اكرمي-1-2-99 (1399/02/01)
رياضي 2 گروه 10جلسه 5- مشتق جزيي+قاعده زنجيري-صفحه 14تا18- اكرمي-31-1-99 (1399/01/31)
رياضي 2-گروه 11- جلسه 4- مشتق جزيي+قاعده زنجيري-صفحه 14تا18- اكرمي-26-1-99 (1399/01/26)
رياضي 1 جلسه 4 ادامه مشتق صفحه 11 تا 14- اكرمي-26-1-99 (1399/01/26)
ریاضی 2 گروه 10 جلسه 4 توابع چند متغیره- مشتق جزیی-صفحه 9 تا 14-اکرمی25-1-99 (1399/01/25)
ریاضی 2 گروه 11 جلسه 3 توابع چند متغیره:حد و پیوستگی-صفحه 9 تا 14-اکرمی24-1-99 (1399/01/25)
ریاضی 1 جلسه 3-مشتق-صفحه 6 تا 10 جزوه-اکرمی25-1-99 (1399/01/25)
ریاضی 2 گروه 10 جلسه 3 توابع چند متغیره:حد و پیوستگی-صفحه 9تا14جزوه-اکرمی24-1-99 (1399/01/24)
ریاضی 2 گروه 11 جلسه 2- ادامه توابع برداری-اکرمی19-1-99 (1399/01/19)
ریاضی 2 گروه 10 جلسه 2 ادامه توابع برداری-اکرمی18-1-99 (1399/01/19)
ریاضی 1 جلسه 2-حد و پیوستگی-اکرمی19-1-99 (1399/01/19)
ریاضی 2 گروه 11 جلسه 1 - توابع برداری-اکرمی18-1-99 (1399/01/19)
ریاضی 2 گروه 10 جلسه 1 ترک 1- توابع برداری-اکرمی17-1-99 (1399/01/18)
ریاضی 2 گروه 10 جلسه 1 ترک2-توابع برداری-اکرمی17-1-99 (1399/01/19)
ریاضی 1 جلسه 1 ترک 1-حد و پیوستگی-اکرمی18-1-99 (1399/01/19)
ریاضی 1 جلسه 1 ترک 2-حد و پیوستگی-اکرمی18-1-99 (1399/01/19)

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

دانشگاه سمنان
akramisa@semnan.ac.ir
0982331535756

فرم تماس