سید ابراهیم اکرمی سنزیق

درباره من

دکتر سید ابراهیم اکرمی سنزیق
image

استادیار گروه آموزشی ریاضی @ دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

کارشناسی ریاضی دانشگاه تهران 1369-1373 کارشناسی ارشد ریاضی هندسه دیفرانسیل(قضیه اندیس آتیا-سینگر)دانشگاه شریف 1373-1376 دکتری ریاضی هندسه دیفرانسیل ناجابجایی و گروههای کوانتومی دانشگاه تهران ودانشگاه کویین-مری لندن1378-1383 فوق دکتری ریاضی مکانیک کوانتومی پژوهشگاه دانشهای بنیادی 1383-1385 علایق تحقیقاتی:هندسه دیفرانسیل-توپولوژی دیفرانسیل و جبری(هومولوژی مورس-فلور)-سیستمهای دینامیکی-مکانیک و نظریه میدان کلاسیک و کوانتومی  ...

محقق گوگل

(1400/10/20)

استنادات

36

h-index

1

i10-index

1

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1400/10/20)

استنادات

24

مقالات

5

h-index

1

مؤلفین همکار

3

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1369-1373

کارشناسی

دانشگاه تهران

1373-1376

کارشناسی ارشد

دانشگاه شریف

عنوان پایان نامه: اثبات K-تئوری قضیه اندیس عطیه-سینگر

1378-1383

دکتری

دانشگاه تهران و دانشگاه کویین مری لندن

1383-1385

فوق دکتری

پژوهشگاه دانشهای بنیادی

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Covariantization of Differential Calculi over Quantum Groups
Mathematica Bohemica(2020)
^سید ابراهیم اکرمی سنزیق*, شروین فرضی
On the Spectrum of an Infinite Order Differential Operator and its Relation to Hamiltonian Mechanics
Journal of Applied Analysis(2019)
^سید ابراهیم اکرمی سنزیق*
GENERALIZED MATRICES, KTHEORY AND CYCLIC COHOMOLOGY
MATHEMATICAL REPORTS(2019)
^سید ابراهیم اکرمی سنزیق*, رضا محمدی
هندسه ومکانیک میدان
هشتمین سمینار بین المللی هندسه و توپولوژی(2015-12-15)
^سید ابراهیم اکرمی سنزیق*
تعامل بین ریاضیات و رباتیک
چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران(2014-08-26)
^سید ابراهیم اکرمی سنزیق
حل هندسی مسا له سینماتیک معکوس یک ربات سریالی با استفاده از فرمول ضرب نگاشت نمایی
چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران(2014-08-26)
^سید ابراهیم اکرمی سنزیق
آناليز حركتي ربات تاندوني براساس روش POE
حجتي پور مريم(تاریخ دفاع: 1393/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آناليز تكينگي رباتهاي موازي سه پايي
مرجاني مايسا(تاریخ دفاع: 1393/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
يك فرمول تابع نمايي تعميم يافته براي سينماتيك مستقيم رباتهاي زنجيره اي باز
علوي صفت سميه سادات(تاریخ دفاع: 1393/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
قضيه هيلبرت: صفحه هذلولوي در R3 نمي گنجد
نوري عنبران سولماز(تاریخ دفاع: 1394/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نشاندن ايزومتريك سراسري منيفلدهاي ريماني هموار در فضاي اقليدسي
عزيزي مهديه(تاریخ دفاع: 1394/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نشاندن ايزومتريك موضعي منيفلدهاي ريماني تحليلي و هموار در فضاي اقليدسي
شرفي ناهيد(تاریخ دفاع: 1394/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
همولوژي فلور سيمپلكتيك
بهروزپوردهنو علي(تاریخ دفاع: 1395/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
همولوژي فلور زايبرگ- ويتن
مشتاق حقدوست كسمائي آزاده(تاریخ دفاع: 1395/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
همولوژي هيگارد – فلور
لركي طاهره(تاریخ دفاع: 1395/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
هندسه شبه ريماني و كاربرد آن
نعمت زاده صغرا(تاریخ دفاع: 1396/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلهاي نوين هندسه
محمدي رضا(تاریخ دفاع: 1397/06/21) ، مقطع : دكتري
مباحثي در هندسه كوانتومي
فرضي ابريق شروين(تاریخ دفاع: 1398/07/18) ، مقطع : دكتري
هندسه و مکانیک میدان
(2016-12-26)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
ریاضی 1   (456 بار دانلود)
رشته : فنی مهندسی , گرایش : همه گرایشها
ریاضی 2   (471 بار دانلود)
رشته : فنی-مهندسی , گرایش : همه گرایشها

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

دانشگاه سمنان
akramisa@semnan.ac.ir
0982331535756

فرم تماس